PÁLFA KÖZSÉG PARNTERSÉGI TÁJÉKOZTATÁS ÉS VÉLEMÉNYEZÉS

PÁLFA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2019/1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁRÓL