PÁLFA KÖZSÉG PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÁS ÉS VÉLEMÉNYEZÉS

Pálfa Község helyi építési szabályzatának 2020/1. évi módosításáról

Pálfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Helyi Építési Szabályzatát módosítja. A tervanyagok elkészítésére az Önkormányzat a ColoLine Terv Kft –t, illetve Tóth Dóra Kata településtervezőt bízta meg.

Az elkészült anyagot a széleskörű nyilvánosság biztosításával a polgármesternek partnerségi véleményezésre kell majd bocsátania, melynek megfelelően a település honlapjára feltöltésre kerül az anyag.

Észrevételeit, véleményeit a partnerségi rend szabályzata alapján teheti meg írásos formában a Polgármesteri Hivatal címére eljuttatva, vagy elektronikus úton az alábbi címre:

hivatal.palfa@t-online.hu

Észrevételek, vélemények beérkezésének határideje 2020. július 10.

Mérei Melinda
polgármester