Egyházak Pálfán

Pálfai Evangélikus Egyház

A község evangélikus lakossága egy-két család kivételével az 1730-as években Veszprém és Győr megyéből települt át. Az akkori földesúr szívesen adott letelepedési engedélyt, mert munkaerőre volt szüksége. Letelepedésük után, több évtizeden át egyházat nem szerveztek, hanem a helyi ref. lelkész látta el a szükséges teendőket. Az egyház keletkezésének időpont ja ismeretlen, de a feljegyzésekből kitűnik, hogy 1792-ben már létezik, mint a sárszentlőrinci egyház leányegyháza. Az egyház 1799-ben engedélyt kapott iskola, tanítói lakás és imaház építésére. Az imaház az utcával párhuzamosan a mostani pince helyén állt és 72 évig szolgálta a híveket. A mai templom alapkövét 1871. május 6-án tették le s november 10-én fel is szentelték. Tekintve, hogy Pálfa Sárszentlőrincnek leányegyháza volt, ezért papjaik is ott laktak, és csak nagyobb ünnepeken tartottak itt istentiszteletet. Vasárnap és kisebb ünnepeken a mindenkori tanító végezte a templomi szolgálatot. (Később, 1943-ban missziói egyház lett, helyben szolgáló lelkipásztorral, ma pedig Györkönyből jár át lelkész a szolgálatok elvégzésére. kiegészítés:M.J.) Információk: A templom címe: 7042 Pálfa, Fő u. 21. Szentmise: Minden második Vasárnapon du. 3 órakor. Az egyházi szolgálatokat Zsednai Józsefné Herdliczka Éva lelkipásztor látja el. Elérhetősége: 7045. Györköny, Fő u. 493. Tel.: (75) 352-408 E-mail: eva.zsednai@lutheran.hu