Egyházak Pálfán

Pálfai Református Egyház

A református egyház megszervezését gróf Sinczendorff, Pálfa község földesura engedélyezte 1719-ben. Ugyanez évben az első teendők közé sorolható az oratórium (imaház) felépítése, amely a jelenlegi paplak helyén állt. Alapzata kőből, a falak vályogból épültek, a tetőt pedig náddal fedték. Később több ízben kértek engedélyt a már roskadozó imaház javítására, de nem kapták meg. Az egyház kezdettől fogva anyaegyház. 1737. március 31-én nyitották meg a kereszteltek anyakonyvét. Az első bejegyzett újszülött: Kótai János. A régi paplak 1791-ben épült az oratóriumtól pár ölnyi távolságban Több iratból kitűnik, hogy az imaház düledező állapota miatt a bent tartózkodás életveszélyes volt. Többszöri kérelmezés után engedélyt kaptak egy új templom építésére. 1808-ban egy év alatt fel is épült a mostani templom, de torony nélkül. 1811-ben a torony felépítéséveI véglegesen befejezték a templom építését.

Információk:

A templom címe: 7042 Pálfa, Kossuth L. u. 37.
Istentisztelet: Vasárnaponként de. 10 órakor.
Az egyházi szolgálatokat Vízi Zsuzsanna lelkész látja el.
Elérhetősége: 7042 Pálfa, Kossuth utca 37. Tel.: (75) 339-078.