„TISZTÍTSUK MEG AZ ORSZÁGOT!”

Pálfa Község Önkormányzata a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt I. ütemének keretében Illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatása 2020 címmel a Belügyminisztérium támogatásával 452.700 Ft összeget nyert, melyet a három külterületen található (049/27, 056, 017 hrsz) illegális hulladéklerakó felszámolására fordított. A területeken 7 tonna szemetet gyűjtöttek össze közmunkásaink, melyet a Vertikál Nonprofit Zrt. szállított el.

Tovább »

PARTNERSÉGI VÉLEMÉNYEZÉS

Az Önkormányzat tájékoztatja a partnereket, hogy a község településrendezési tervét módosítani szükséges a 6317. sz. Sárszentlőrinc-Simontornya összekötőút rekonstrukciójával összefüggésben. Az útfejlesztés során az összekötőút Pálfát érintő szakaszán közlekedési terület szélesítése történik.

Tovább »

PÁLFA KÖZSÉG PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÁS ÉS VÉLEMÉNYEZÉS

PÁLFA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2020/1. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Pálfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Helyi Építési Szabályzatát módosítja. A tervanyagok elkészítésére az Önkormányzat a ColoLine Terv Kft –t, illetve Tóth Dóra Kata településtervezőt bízta meg.

Tovább »