Egyházak Pálfán

Római Katolikus Egyház

A római katolikus plébánia alapítása előtt a simontornyai ferences barátok végezték az egyházi szolgálatot. A templomot 1789-ben Apponyi György Pálfa földesura építette, késői barokk stílusban. A templom hossza 11 öl, (21 m) szélessége 5 öl. (9,5 m) Homlokzati toronnyal és négyzetes belsó térrel épült. A plébániát Apponyi Antal alapította 1800-ban, ő a templom első kegyura. 1800-tól kezdték vezetni a plébánia anyakönyveit. A kereszteltek anyakönyvében az első bejegyzés: Bérdi János, a második Barkóczi Katalin. A halottak anyakönyvében: Balogh Ferenc és Mészáros Antal gyerekek. A plébánia épülete igen régi, építési ideje ismeretlen, de a hagyomány szerint a plébánia alapításáig kasznárlakás volt.

Információk:

A templom címe: 7042 Pálfa, Kossuth L. u. 11.
Szentmise: Vasárnaponként de. 10 órakor.
Az egyházi szolgálatokat … látja el …
Elérhetősége: … Tel.: (..) …-…