TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ESZKÖZÖK 4. SZ. MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Pálfa község Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2020. (X.07.) számú határozatában (Településfejlesztési döntés) úgy döntött, hogy Településrendezési tervét módosítja az alábbi pontokban:

A MÓDOSÍTÁS ÁLTALÁNOS CÉLJA, RÖVID LEÍRÁSA: A 6317 j. Simontornya-Sárszentlőrinc összekötő út felújítása korábban részben megtörtént, melynek eredményeként Pálfa egy részén megfelelő útburkolattal rendelkezik a fenti mellékút. A fennmaradó szakaszon is szükségessé vált az útrekonstrukció, melynek tervezése folyamatban van. A projekt II. szakasza érinti Pálfa közigazgatási területét.

A tervezéssel érintett terület a 021/2, az 1323/1 és a 065 hrsz.-ú út szélesítéssel érintett szakasza.

A tervmódosítás a Településrendezési terv, a Helyi Építési Szabályzat és annak mellékletét képező Szabályozási terv módosítását tette szükségessé. Jóváhagyott dokumentáció:

Pálfa Szabályozási Terv:

  • belterületi szabályozási terv:

Pálfa Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA letölthető:

  • a. 6317. sz. Sárszentlőrinc-Simontornya összekötő út rekonstrukciójának Pálfát érintő szakaszának közlekedési terület szélesítése.

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

Mérei Melinda
polgármester