PARTNERSÉGI VÉLEMÉNYEZÉS

Az Önkormányzat tájékoztatja a partnereket, hogy a község településrendezési tervét módosítani szükséges a 6317. sz. Sárszentlőrinc-Simontornya összekötőút rekonstrukciójával összefüggésben. Az útfejlesztés során az összekötőút Pálfát érintő szakaszán közlekedési terület szélesítése történik.

A partnerek tájékoztatása céljából Pálfa Község Önkormányzata – a Covid-19 koronavírus okozta járvány és ezzel összefüggésben kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel a lakossági fórum megtartását mellőzi.

Pálfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 6/2017. (X.12.) önkormányzati rendeletének 6.§ (4) bekezdésében foglaltakat alkalmazva a partnerek tájékoztatása a www.palfa.hu honlapon közzétett hirdetmény útján történik.

A partnerek az észrevételeket, véleményeket a partnerségi rend szabályzata alapján a közzététel napjától számított 15 napon belül tehetik meg írásos formában a Polgármesteri Hivatal címére a –ra eljuttatva.

Hirdetmény közzététele: 2020. november 21 napján

Észrevételek, vélemények beérkezésének határideje a közzététel kezdő napjától számított 15 nap.

Pálfa szabályozási terv:

Mérei Melinda
polgármester