Főoldal

Dátum:

Oldalunkon eddig

látogató járt.

Webmaster:

Magyar Falu Program

Pálfai Teleház Egyesület

http://telehaz.palfa.hu

Pálfa-Sárszentlőrinc Általános Iskola és Óvoda

http://www.iskola.palfa.hu

Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye Tölgyfa Otthon

http://www.tmiszi.hu/palfa.html

http://www.falvak.hu/palfa

Híreink

 

 

2020.09.10.

Hirdetmény

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ESZKÖZÖK 3. SZ. MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Pálfa község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10/2020. (V. 15.) számú határozatában (Település fejlesztési döntés) úgy döntött, hogy Településrendezési tervét módosítja az alábbi pontokban:

  1. A pálfa 361., 362., 363/1/2/ 3, 364., 365., 449/1/2, 450. hrsz-ú ingatlanokat falusias lakóterületből Különleges -településközpont területbe sorolja.

A MÓDOSÍTÁS ÁLTALÁNOS CÉLJA, RÖVID LEÍRÁSA:

A hatályos HÉSZ a falusias lakóterületekbe tartozó építési övezetekre alacsony beépítési értéket és alacsony építménymagasságot enged meg. A község egyes részein lévő telkek mérete a falusias lakókörnyezethez képest kisebb, mely a megengedett 20 %-os beépítési értékkel együtt korlátozó tényezője bizonyos fejlesztéseknek. Ilyen területen található a község orvosi rendelője is, mely kétszintes épületével a megengedett 4,56 méteres építménymagassági értékbe jelenleg sem fér bele. Az orvosi rendelő épületét az Önkormányzat pályázati pénzből bővíteni, korszerűsíteni kívánja.
Az építészeti tervek során derült fény arra, hogy a hatályos építési előírások korlátozzák az intézmény fejlesztését.
Az önkormányzat azzal az igénnyel kereste meg a tervezőt, hogy az orvosi rendelő és a szomszédjában lévő hasonló adottságokkal rendelkező telkeket sorolja át olyan övezetben, melyben a beépítési érték a 20 %-nál, az építménymagasság 4,5 méternél magasabb.
Megállapításra került, hogy a 361., 362., 363/1/2/3, 364., 365., 449/1/2, 450. helyrajzi számú ingatlanok esetében a telekméretek, a jelenlegi épületmagasságok és a jelenlegi rendeltetések indokolttá teszik az övezeti átsorolást.


A hatályos HÉSZ rendeletében meghatározott építési övezetekhez igazodva a Különleges- településközpont területébe való átsorolását célozta a módosítás.


A tervmódosítás a Településrendezési terv, a Helyi Építési Szabályzat és annak mellékletét képező Szabályozási terv módosítását tette szükségessé.

Jóváhagyott dokumentáció:

 

2020.06.25.
Helyi építési szabályzat módosítása

Pálfa Község Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatának 2020/1 számú módosításához készült Partnerségi Véleményezési Anyag letölthető: innen

 

 

2020.06.22.
Hirdetmény
PÁLFA KÖZSÉG
PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÁS ÉS VÉLEMÉNYEZÉS

PÁLFA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2020/1. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Pálfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Helyi Építési Szabályzatát módosítja. A tervanyagok elkészítésére az Önkormányzat a ColoLine Terv Kft –t, illetve Tóth Dóra Kata településtervezőt bízta meg.

Az elkészült anyagot a széleskörű nyilvánosság biztosításával a polgármesternek partnerségi véleményezésre kell majd bocsátania, melynek megfelelően a település honlapjára feltöltésre kerül az anyag.

Észrevételeit, véleményeit a partnerségi rend szabályzata alapján teheti meg írásos formában a Polgármesteri Hivatal címére eljuttatva, vagy elektronikus úton az alábbi címre:Észrevételek, vélemények beérkezésének határideje 2020. július 10.

 

Mérei Melinda
polgármester

 

2019.02.14.
Hirdetmény

 

írta: webmaster

 

 

2019.02.06.
Helyi építési szabályzat módosítása

Pálfa Község Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatának 2019/1 számú módosításához készült Partnerségi Véleményezési Anyag letölthető: innen

 

írta: webmaster

 

 

Vissza az oldal tetejére - Vissza az előző oldalra